gallery/exemple____bleu

About us

Toen enkele enthousiaste modelspoorliefhebbers uit Aalst en omstreken  besloten om hun hobby op een totaal andere manier te gaan beoefenen, lag het voor de hand dat ze samen een nieuwe  vereniging van en voor modelspoorliefhebbers gingen oprichten.

Daarom werden er verschillende mogelijkheden afgetast, één en ander werd besproken, de noodzakelijke vereisten werden vastgelegd, kortom er werd werk gemaakt van het oprichten van een nieuwe modelspoorclub, een club waarin de modelspoorliefhebber – elk op zijn manier – voluit,  ongehinderd en in alle openheid onbeperkt aan zijn trekken kan komen bij het beleven van zijn hobby.

 En nu is het zover : een nieuwe modelspoorvereniging heeft het licht gezien.

Lang moest er niet nagedacht worden over een naam.  Het werd :

 

Het is een feit dat de modelspoorhobby meestal door velen  als een “individueel beoefende ” hobby wordt ervaren.  Hoevelen zijn er immers niet bezig in de kelder, op de zolder of in de garage  met de opbouw van een eigen modelspoorbaan ?  Beschikken over voldoende plaats en ruimte is daarbij voor de meesten wel een echt probleem.

Zowel op gebied van esthetiek (afwerking, aankleding en scenery van en op de baan,enz…),  techniek ( aansluitingen, besturing, electronische schakelingen, enz…), digitaliseren van modelspoorbaan (overstappen van analoog naar digitaal, inbouwen van decoders, enz…), informatica (automatiseren van een modelspoorbaan, gebruik van computerprogramma’s voor de besturing, enz…) durven daarbij nogal wat vragen opduiken waarvoor men als individuele modelspoorder niet altijd de gepaste oplossing kan verzinnen.

“AALST Modelspoor (vzw)”  wil daarom aan al zijn leden de mogelijkheid bieden om voor de ondervonden problemen – van welke aard dan ook – in de mate van het mogelijke een gepaste oplossing aan te reiken, en dat in een kameraad-schappelijke en ongedwongen sfeer. 

Tenslotte is het ook de bedoeling dat de leden met hun “eigen materieel” komen rijden op de verschillende modelspoorbanen die we in de toekomst gaan bouwen. Zo zullen er banen beschikbaar zijn in verschillende systemen (twee- en drierail) en verschillende schaalgroottes (HO, O en I).

“AALST Modelspoor (vzw)”