gallery/exemple____bleu

Clubactiviteiten

Tijdens de clubdagen wordt er gewerkt aan de opbouw van de verschillende banen.

Elk lid kan daar zijn steentje aan bijdragen op het gebied dat hem het meest aanspreekt.

Natuurlijk is iedereen ook welkom voor een goede babbel in een vriendschappelijke sfeer.

Op vraag van de leden kunnen er speciale info-avonden ingericht worden over die onderwerpen die hen het meeste aanspreken en/of hun belangstelling wegdragen. 

Op het programma staan ook bezoeken aan enkele grote modelbouw-tentoonstellingen waar ruime aandacht wordt geschonken aan de meest verschillende aspecten van het modelspoor-gebeuren.  

Ook permanente modelspoortentoonstellingen zullen worden bezocht.

Aktiviteiten in samenwerking met andere clubs zullen zeker ook niet op ons programma ontbreken.

Door onze goede contacten met de NMBS zijn we ook in staat om regelmatig unieke bedrijfsbezoeken te organiseren om op die wijze geïnformeerd te blijven van wat er bij het “grote spoor” zoal gebeurt.

Begin januari wordt de klassieke nieuwjaarsreceptie georganiseerd, terwijl in de derde week de jaarlijkse verplichte statutaire vergadering van onze vzw plaatsgrijpt.

Tenslotte zullen regelmatig in onze clublokalen tentoonstellingen worden georganiseerd om de geïnteresseerden in modelspoor toe te laten zich ter plaatse een goed beeld te vormen van de mogelijkheden die een club als “AALST-Modelspoor (vzw)” te bieden heeft.