gallery/exemple____bleu

Openingsdagen en –uren

De club is geopend :     

- elke woensdag van 15 tot +-22uur 00

- de zaterdag volgend op de eerste woensdag van de maand; van 14 tot +-18 uur

  (dit omdat deze zaterdag tevens een rijdag is op de Spoor 1-baan)

 

Leden die buiten deze normale openingsdagen en -uren de lokalen  uitzonderlijk wensen te gebruiken dienen dit aan te vragen bij één van de bestuursleden die, in geval van goedkeuring,  de nodige praktische modaliteiten terzake zal afspreken (zoals openen en sluiten van de lokalen).