gallery/exemple____bleu

Reglementen

Alhoewel het onze hoofdbetrachting is elkeen zo vrij mogelijk en op zijn manier te laten genieten van zijn hobby,  moeten we toch enkele regeltjes invoeren waaraan elk lid zich dient te houden om alles in goede banen te leiden.

Daarom werd een huishoudelijk reglement opgesteld waarmee ieder lid zich akkoord dient te verklaren.  Dit zijn géén strenge regels, maar eerder een leidraad voor goed en veilig gedrag binnen onze club, samen met de zorg voor de goederen van de club en de andere leden.

Moest er zich toch al eens een probleem stellen, dan is alleen het bestuur bevoegd om een passende en bindende oplossing te vinden.

Leden die zich niet houden aan de geldende richtlijnen worden automatisch uitgesloten van verder lidmaatschap.